Prodavnica naših proizvoda

KULMIN LE-VIT

Premiks za ishranu krava u zasušenju.

rsd5700,00
Informacije

Vitaminsko-mineralni premiks za ishranu krava u zasušenju.

Neophodan za postizanje punog efekta pravilne pripreme krave za teljenje (vitalno tele, kvalitetan kolostrum, prevencija hipokalcemije i edema vimena) I od presudnog značaja za uspešan start laktacije. Odnos kalcijum i fosfora prilagođen potrebama ove faze.

Kulmin Le-Vit sadrži:

  • Visokousvojive izvore potrebnih  vitamina i minerala
  • Odnos Ca : P = 1 : 2
  • Prirodne antioksidante za jačanje otpornosti životinje
  • Selen stabilan u buragu

Količina u dnevnom obroku po životinji: 100-200g po životinji.

Prosečno učešće u koncentratu: 3-3,5%, u zavisnosti od tehnologije ishrane na farmi i zahteva proizvodnje.

Cena po pakovanju sa uključenim PDV-om.

Kompleks aktivnih sastojaka

SECUSEduo

Savršen selen za krave muzare i zaštićen vitamin A
Savršena kombinacija rumen- zaštićenog i raspoloživog selena, poboljšava dostupnost i apsorpciju viška selena u organizmu.
više informacija