Prodavnica naših proizvoda

KULMIN RM-Plus

Premiks za intenzivan tov junadi

rsd4200,00
Informacije

Vitaminsko-mineralni premiks za junad u tovu težine od 250 – 600 kg sa dodatkom živih ćelija kvasaca. Namenjen je intenzivnom tovu junadi sa velikim udelom kabastih hraniva u obroku – kukuruzne silaže i sena.

  • Visoke doze usvojivih vitamina, minerala i mikroelemenata
  • B-kompleks vitamina za bolji rad buraga i probavu
  • Selen stabilan u buragu
  • Dodatak probiotskih kultura živih ćelija kvasaca (Saccharomyces cerevisiae) obezbeđuje kvalitetno varenje kabastog dela obroka u buragu.
  • Veća količina raspoložive energije i proteina za brži prirast i bolju sintezu mišića
  • Dobro zdravstveno stanje, brz prirast, dobra mesnatost

Količina u dnevnom obroku po životinji: 100 – 150g

Prosečno učešće u koncentratu: 2 – 2,5 %

Cena po pakovanju sa uključenim PDV-om.

Kompleks aktivnih sastojaka

SECUSEduo

Savršen selen za krave muzare
Savršena kombinacija rumen- zaštićenog i raspoloživog selena, poboljšava dostupnost i apsorpciju viška selena u organizmu.
više informacija
Zaštićeni vitamin A
Bergophor-ova specijalna mešavina za visokomlečne krave sa zaštićenim vitaminom A.
Nova specijalna formulacija vitamina A koja se ne ragrađuje u buragu, već ostaje
metabolički raspoloživa i potpuno iskoristiva za životinje.