OTKRIJTE PROIZVODE

Zdravlje vaše štale sa našim proizvodima je na visokom nivou.


OTKRIJTE PROIZVODE

Zdravlje vaše štale sa našim proizvodima je na visokom nivou.

BERGOPHOR – Novi koncept za bolji uspeh u štali

Bergophor-ov prodajni program obuhvata vitaminsko-mineralnu hranu za svinje, goveda, ovce, koze i živinu. Takođe, nudi zamene za mleko kao i uslužnu delatnost. U paleti proizvodnog programa se nalazi i petfood (hrana za kućne ljubimce) za pse, mačke kao i proizvode za konje.

Detaljnije

LANDMANS-BEST – BOLUSI – Novi koncept za bolji uspeh u štali

Inovativni koncept bolusa LANDMANS•BEST nudi efikasan program za optimizaciju zadovoljavanja potreba životinje od teleta preko uzgoja podmlatka, sve do krava u najvišem intenzitetu proizvodnje mleka. Kratkoročni i dugoročni bolusi po potrebi za svaku fazu.

Detaljnije

ADDCON – zelena hemija

Nemačka kompanija ADDCON GmbH se oslanja na više od 60 godina iskustva u proizvodnji hemijskih proizvoda. Tokom godina, kompanija je od proizvođača sredstava za siliranje izrasla u globalnog lidera u proizvodnji sredstava za potrebe različitih industrija.

Detaljnije